Brottsofferstöd

Brottsutsatt, vittne eller anhörig?

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för. Du kan kontakta oss även om du inte är säker på att det du har utsatts för är ett brott. Du behöver inte heller ha polisamält brottet för att få stöd. Hos Brottsofferjouren kan du få gratis:

  • Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår.
  • Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
  • Stöd vid eventuell rättegång.
  • Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.

Brottsofferjourernas nationella telefoncentral på telefonnummer 116 006 har normalt öppet:

Måndag-fredag kl. 09.00-19.00 och helger 09.00-16.00 med lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00.

Du kan också mejla fraga@boj.se, chatta med oss direkt här på hemsidan, eller själv ta direkt kontakt med Brottsofferjouren på din ort.


Våra stödpersoner finns här för dig.

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för brott kan man kontakta Brottsofferjouren för att få stöd och praktisk rådgivning, antingen via telefon eller inbokade möten med stödpersoner hos oss. Samtalsstöden ser olika ut, beroende på dina behov. Ibland kan man bara behöva få prata med någon som lyssnar och förstår, medan man ibland kan behöva information om hur till exempel en rättegång går till.

En stödperson är en medmänniska som kan ge den utsatta medmänskligt stöd och många praktiska råd. Det kan bli ett samtal eller många. Brottet behöver inte vara polisanmält, stödet är gratis och den brottsutsatta kan vara anonym.

På sikt kanske inte familj, vänner och arbetskamrater kan ge den uppmärksamhet och stöd som den brottsdrabbade behöver. Det kan därför ofta vara en lättnad att få tala med någon som klarar av att lyssna på ens egna villkor. Det är där våra stödpersoner på Brottsofferjouren kommer in. En stödperson lyssnar, bekräftar och ställer upp på dina villkor och låter din berättelse ta den tid som behövs.