Vittnesstöd

Har du sett eller hört ett brott ske, eller vet något som är viktigt kring brottet?
I så fall är du ett vittne. Vittnen är viktiga och kan vara avgörande för om ett brott klaras upp eller inte. Brottsofferjouren erbjuder stöd till vittnen före, under och efter rättsprocessen.

Att bevittna ett brott kan vara omtumlande. Oavsett om du ska vittna i en rättegång eller inte så kan du behöva prata med någon om dina upplevelser. Brottsofferjouren erbjuder både vittnesstöd och stödsamtal med brottsofferstödjare, via telefon eller inbokade möte. Stödet är kostnadsfritt och du kan kontakta oss även om du inte gjort en polisanmälan.