Vittnesstöd kan rättsprocessen

Att bli drabbad av brott kan vara uppslitande i sig och brottsoffret kan behöva bearbeta det som hänt. Många brottsoffer och vittnen till brott känner sig osäkra på hur en rättegång går till. För många är det första gången de kommer till en domstol. Idén bakom vittnesstöd är att brottsoffret, här kallad målsäganden, samt vittnen ska känna sig trygga och omhändertagna. Vittnesstödets uppgift är att hjälpa vittnen och målsäganden i samband med rättegången.

Under rättegången är den tilltalade i fokus. Många vittnen och brottsoffer känner sig förbisedda. Då kan det kännas bra att ha stöd av en person som står utanför rättsväsendet men känner till hur det fungerar. Vittnesstöd är ideellt engagerade personer som har fått utbildning om hur rättegången går till, samt vilket stöd brottsoffer och vittnen behöver. Deras roll är att ge information och skapa trygghet. Vittnesstödet kan svara på frågor som uppkommer i efterhand och följa upp upplevelsen av rättegången. Att vänta i samma rum som den tilltalade kan kännas obehagligt för de flesta. Brottsoffer och vittnet har rätt till eget väntrum och det är en sådan sak vittnesstödet kan hjälpa till med. Vid de flesta tingsrätter har Brottsofferjouren ett avskilt rum för brottsoffren och vittnen. Vittnesstöd vet hur rättssalen ser ut och känner till de flesta åklagare och domare i den lokala tingsrätten. Vittnesstödet kan berätta om rätten till ersättning för kostnader i samband med inställelsen i rättssalen och var man kan begära ut sådan ersättning.


Klicka här för att veta mer hur en rättegång fungerar