Brottsutsatt


Att bli utsatt för ett brott påverkar alla personer olika. Hur du reagerar kan bero på vilket brott du varit utsatt för, vad du har för erfarenheter sedan tidigare eller vilket stöd man har av sin omgivning. 
Några reaktioner som kan förekomma är till exempel:

     • oro och rastlöshet

     • orkeslöshet

     • rädsla och panik

     • nedstämdhet

     • irritation

     • misstänksamhet


Det är inte ovanligt att uppleva overklighetskänslor och ifrågasätta om brottet verkligen hänt, och om det var så allvarligt. Man kan även känna skuld över att ha blivit utsatt och beskylla sig själv över händelsen. Detta då det är en vanlig strategi för att återskapa kontroll över framtiden. Vi på Brottsofferjouren anser att alla brott ska tas på allvar och att det självklart aldrig är den som utsatts fel. 


På Brottsofferjouren har vi stödpersoner som är utbildade i att bemöta människor i kris, särskilt efter att ha blivit utsatta för brott. Stödpersonerna är lyssnande medmänniskor som kan hjälpa till med att ge stöd och råd, bidra med information om hur rättsprocessen fungerar samt bistå med extra kunskap om eventuella kontakter man kan behöva som brottsutsatt.


Har du eller en närstående varit med om ett brott och önskar kontakt med en stödperson, ring eller mejla oss.

Kontaktuppgifter till våra olika jourer i länet hittar du i menyn.