021-41 32 60

Huvudrubriker

Vår verksamhet

För de flesta människor är det en chockartad upplevelse att bli utsatt för ett brott. Det kan innebära stora påfrestningar för den som drabbas, även om brottet synes vara ringa.

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Någon att tala med
  • Praktiska råd och stöd till dig som direkt eller indirekt varit utsatt för brott
  • Stöd till vittnen och målsägande i samband med rättegång
  • Hjälp i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag

Brottsofferjouren kan hjälpa till med samtalsstöd efter brott samt vittnes- och målsägandestöd vid rättegång. Brottsofferjouren är en ideell organisation, religiöst och politisk obunden. Kontakten med oss är kostnadsfri och all vår personal har avlagt tystnadslöfte.

Brottsofferjouren har till uppgift att lämna olika former av stöd till dig som utsatts för kriminella handlingar. Vi ser vår ideella verksamhet som ett komplement till samhällets insatser.

 

Brottsofferjourens uppdrag är att genom ideella krafter, tillsammans med anställd personal och styrelsen bedriva stödverksamhet för brottsoffer, målsägande och vittnen i Västmanland.

 

Syftet med verksamheten är att ge stöd till brottsdrabbad i direkt anslutning till brottet och genom rättsprocessens olika faser. Detta görs genom att stödpersoner eller anställda hjälper den drabbade med stödsamtal, kontakter med polis, myndigheter, försäkringsbolag etc.

 

Vittnesstödjarna stöttar målsäganden, vittnen och anhöriga som kallas till tingsrätten för förhandling. Även efter rättegången kan du behöva hjälp med eventuella skadestånd, där kan vi kan bistå och hjälpa till i kontakterna med myndigheter och försäkringsbolag.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.